JĘZYKI I ROZUMOWANIE

Ludzie nie byliby w stanie logicznie myśleć na wysokim poziomie, gdyby nie posługiwali się językiem, w którym formułują problemy, uzasadniają przesłanki i wyciągają wnioski. Jednak złożoność języ­ka powoduje, że w rozumowaniach pojawiają się błędy. Następny roz­dział poświęcony jest analizie związków między językiem i rozumo­waniem.LUarząd Narodowego Parku Yosemite zdecydował, że czarny niedźwiedź Sugarplum ma zostać zastrzelony. Gazety opublikowały raport. Zaczęły napływać listy protestacyjne od czytelników. Niektórzy posunęli się nawet do złożenia deklaracji, że wezmą niedźwiedzia do siebie do domu.Ci, którzy protestowali, nic nie wiedzieli o złym zachowaniu nie¬dźwiedzia. Imię Sugarplum miało charakter sarkastycznego żartu. Jed¬nak ludzie w związku z tym sądzili, że niedźwiedź jest miłym i słodkim misiaczkiem. Gdyby zarząd parku nazwał go Vicious Sam (Wredny Sam), nie byłoby protestów.Aby zapobiec powstawaniu tego typu nieporozumień, zarząd parku postanowił, że niedźwiedzie będą oznaczane liczbami. Czy ktokolwiek protestowałby przeciwko zastrzeleniu niedźwiedzia nr 293.