Konsekwencje

Zorganizowanie na nowo Biura Medycznego, określenie kompetencji lekarskich i kościelnych, a także uzgodnienie drogi instancyjnej i dopuszczenie lekarzy z zewnątrz przyniosły z pewnością „sprawie Lourdes” tylko korzyści w oczach opinii światowej, a swoją przejrzystością wzmocniły jej wiarygodność. Długa przerwa między 1913 i 1946 doprowadziła do tego, że wyzdrowienia, które zostały potwierdzone medycznie, dopiero po niezwykle długim czasie doczekały się uznania ich cudownego charakteru, ponieważ nie zostały wcześniej przekazane decydującym gremiom kościelnym. Nazwisko uzdrowionego/nej Potwierdzenie kościelne.

  • Henriette Bressolles (uzdr. 1924) 33 latach
  • Lydie Brosse (uzdr. 1930) 28 latach
  • Louise Jamain (uzdr. 1937) 24 latach
  • Yvonne Fournier (uzdr. 1945) 14 latach