Jak szybko rośnie tuja szmaragd

W okresie między pierwszym cudem w Lourdes, który dokonał się w roku objawień 1858, a ostatnim (poz. 65: Delizia Cirolli, uzdrowiona w grudniu 1976; kościelne potwierdzenie cudu 28 czerwca 1989) rozdzielono kompetencje Kościoła i medycyny odnośnie do uznania nadzwyczajnych wyzdrowień za cuda. Temu niezwykle ważnemu i koniecznemu, zarówno z kościelnego, jak też z naukowego punktu […]