Parch gruszy zwalczanie

Do niezastąpionych, szczególnie ważnych „dokumentów pierwszej chwili” należą również pisemne materiały na temat przygotowania, kompetencji, sposobu prowadzenia procesu i podjęcia ostatecznej decyzji w pierwszym procesie kościelnym wszczętym w sprawie cudownych uzdrowień w Lourdes. Biskup Tarbes – Bertrand-Severe Laurence nakazał w sposób jak najsumienniejszy gromadzić informacje na temat każdego uzdrowienia z roku 1858, zanim w Liście pasterskim […]