Parch gruszy zwalczanie

Do niezastąpionych, szczególnie ważnych „dokumentów pierwszej chwili” należą również pisemne materiały na temat przygotowania, kompetencji, sposobu prowadzenia procesu i podjęcia ostatecznej decyzji w pierwszym procesie kościelnym wszczętym w sprawie cudownych uzdrowień w Lourdes. Biskup Tarbes – Bertrand-Severe Laurence nakazał w sposób jak najsumienniejszy gromadzić informacje na temat każdego uzdrowienia z roku 1858, zanim w Liście pasterskim z dnia 18 stycznia 1862 potwierdził siedem uzdrowień. Te pierwsze kościelne dokumenty znajdują się dzisiaj w archiwum biskupim w Tarbes. Przyjęty sposób postępowania – zaproponowany, wielokrotnie dyskutowany i udoskonalany przez lekarzy i grona kościelne, a przede wszystkim przez biskupów Tarbes, w której to diecezji znajduje się Lourdes – doczekał się uznania w oczach papieża Piusa X (1903- 1914). Tenże papież zlecił swojemu osobistemu lekarzowi, drowi Lapponiemu, przekazanie ówczesnemu kierownikowi Biura Medycznego w Lourdes, drowi Boissarie, pilnego życzenia poddania badaniom medycznym najbardziej zwracających uwagę uzdrowień w Lourdes, gromadzenia ich opisów w specjalnym centrum dokumentacyjnym oraz obowiązku przedkładania ich zainteresowanym osobistościom. To przekazane w 1905 r. życzenie papieskie zostało wprawdzie przyjęte, ale realizowano je bardzo powoli i dopiero po pokonaniu wielu trudności zostało ostatecznie spełnione w roku 1946. Czterdziestoletnia przerwa pozwala się domyślać piętrzących się trudności od strony naukowej.