INTONACJA I BRZMIENIE

Zadaniem słownika jest katalogowanie terminów i ustalanie ich znaczeń. Dzięki takiej precyzji można uniknąć nieporozumień i błędów w komunikacji i rozumowaniach. Umiejętność posługiwania się słow­nikiem jest zatem jedną z podstawowych umiejętności potrzebnych czło­wiekowi we współczesnym świecie.Kiedy jedna osoba mówi do drugiej w nadziei, że przekaże jej pew­ne myśli, słuchacz może odebrać te informacje za pośrednictwem fal dźwiękowych. Kiedy dotrą do ucha, generują tam sygnały elektroche­miczne, które następnie za pośrednictwem nerwów docierają do mó­zgu. Mówiący wychodzi z założenia, że to, co mówi, wywołuje w słuchaczu identyczne myśli. To jednak nie zawsze jest prawdą. Ktoś inny może mówić w tym samym czasie, wprowadzając zaburzenia do komunikatu odbieranego przez słuchacza. Oprócz tego ściany i sufit odbijają dźwięki, zakłócając odbiór komunikatu i prowadząc do niepo­rozumień.