50 pierwszych randek cda

Współcześni ludzie przyzwyczajeni są przez masowe środki komunikacji do szybkiego przenoszenia informacji za pomocą dźwięku i obrazu. Częstokroć uważamy się za najlepiej poinformowanych w całej dotychczasowej historii ludzkości. Sądzimy, że ludzie żyjący we wcześniejszych stuleciach byli ograniczeni wyłącznie do swojego bezpośredniego otoczenia i nie dysponowali zbyt dużym zasobem informacji. Czy wydarzenie w Lourdes z roku 1858, […]