DOKŁADNE ZNACZNIA

Podobieństwo między roślinami polega na tym, że W końcu wszystkie rośliny są żywymi istotami, należą zatem do kategorii, która zawiera także zwierzęta. Być może zresztą istnieją jeszcze bardziej ogólne stopnie abstrakcji .Przekazywanie dokładnych znaczeń słów staje się dużo trudniej­sze, kiedy słowa te odnoszą się do idei, a nie do przedmiotów. Lu­dziom o wiele łatwiej zrozumieć pojęcie samochodu czy narzędzia niż pojęcie demokracji, wolności, zdrady, prawdy, Boga, sprawiedliwości, liberalizmu, konserwatyzmu czy ekologii. Rozumienie tych pojęć uwa­runkowane jest osobistym doświadczeniem, pochodzeniem i przekona­niami.