Gardenia kwiat doniczkowy

Religijnej, społecznej, gospodarczej, politycznej i w dziedzinie sztuki, zawsze będzie możliwe wmieszanie się i wyeksponowanie samorzutnych, a nierzadko też świadomie i potajemnie wprowadzonych płatnych mistyfikatorów. Ci ostatni, działając sprawnie i metodycznie, potrafią przedostać się na pierwszy plan i wyrządzić najcięższe szkody – w wypadku Lourdes chodzi o podważenie wiary w uzdrawiające działanie Boga. Podobnie jak […]