SZCZEGÓŁOWE BADANIA

Lincoln zapytał, jak mógł zobaczyć oskarżonego w nocy na tyle wyraźnie, aby być pewnym jego tożsamo­ści. Świadek stwierdził, że tej nocy był jasny księżyc. Lincoln wtedy odwołał się do kalendarza i wykazał, że tej nocy księżyc wcale nie świe­cił. Zeznanie świadka stało się bezwartościowe i klient Lincolna został uniewinniony. Księgowy może sprawdzić, czy sprawozdanie finansowe jest rze­telne, przez poszukiwanie ogólnych sprzeczności w rozmaitych danych dotyczących sprzedaży, zapasów, przepływów finansowych i innych. Dane muszą być zgodne. To znaczy, że nie może w nich być żadnej sprzeczności. Kiedy odkryje się niezgodności, konieczne mogą być bar­dziej szczegółowe badania.