ZNACZENIE ZMIENIONE PRZY TŁUMACZNIU

Problem dokładnego przekazania treści jest szczególnie ważny w tłumaczeniach. Ma to duże znaczenie w dobie globalizacji. Na przykład Nikita Chruszczów, sowiecki przywódca, wygłaszał kiedyś przemówienie dotyczące stosunków między USA i ZSRR. Odnosząc się do systemów ekonomicznych obu państw, wygłosił zdanie, któ­re zostało przetłumaczone na angielski jako „pogrzebiemy was”. Oczywiście społeczeństwo Stanów Zjednoczonych było oburzone tą uwagą. Jednak eksperci od języka rosyjskiego stwierdzili, że rosyjski zwrot przetłumaczony jako „pogrzebiemy was” ma w języku rosyjskim zna­czenie podobne do „pobijemy was” (w kontekście ekonomicznego współzawodnictwa). Dla Amerykanina ten sens słowa „pobić” znaczy tyle, co wygrać, jak w wyścigu, a nie dokonać zamachu. Jeśli amery­kański prezydent powiedziałby „pobijemy was”, mogłoby to zostać nie­właściwie zrozumiane w Rosji jako „pobijemy was w walce”, i wywo­łać tam podobne oburzenie.