Usychające pąki storczyka

Orzeczenie tego przewodu zostaje przedłożone biskupowi diecezji do jego osobistej i ostatecznej decyzji. On też w specjalnym i uroczystym dekrecie oznajmia potwierdzenie cudu. Właśnie ten ostatni etap przewodu jest najtrudniejszy, a ostateczna decyzja wymaga największej odwagi. Fakt niewytłumaczalnego medycznie wyzdrowienia nie mieści się w zrozumiały sposób w misterium „dobroci i miłości Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi” […]