PRECYZJA PRZEWIDYWAŃ

Po dwóch latach dotarł on do Jowisza, zrobił wiele zdjęć i pobrał wiele próbek. Następnie specjaliści od lotów kosmicznych wykorzystali siłę przyciągania Jowisza, aby wysłać Voyagera II w stronę Saturna. Astronomowie obliczyli, jak blisko Jowisza powinien znaleźć się Voy- ager II, aby siła przyciągania wysłała go w daleką podróż do następnej planety.Ta niezwykła operacja została powtórzona także w wypadku Satur­na, potem Urana; wreszcie Voyager II dotarł do Neptuna. Manewry były tak precyzyjne, że pojazd, po przebyciu czterech miliardów mil w ciągu 12 lat, osiągnął punkt najbliższy Neptunowi na zaledwie cztery minuty przed czasem obliczonym na początku podróży!Precyzja przewidywań dostarcza silnych argumentów na rzecz praw­dziwości prawa grawitacji Newtona i wynikających z niego praw ru­chu, na podstawie których obliczane są trajektorie ruchu. Kiedy stosu­jemy te prawa, możemy dokonać dokładnych przewidywań i sprawdzić doświadczalnie, czy ich wyniki są zgodne ze stanem faktycznym.