UWZGLĘDNIENIE POPRAWKI

W roku 1905, chociaż powszechnie uważano, że prawa grawitacji i ruchu Newtona są absolutnie prawdziwe, wybitny fizyk Albert Einstein zaproponował nowe, głębsze ujęcie przyczy nowości, znane jako teoria względności. Doprowadziło to do zmiany poglądu na czas, przestrzeń i ruch. Astronomowie nadal posługują się prawami Newtona przy obli­czaniu trajektorii ruchu planet i satelitów, ale tylko dlatego, że różnice w obliczeniach dokonanych zgodnie z teorią względności są zbyt małe, aby mogły być zaobserwowane. Pewne poprawki trzeba było uwzględ­nić dla Merkurego, który porusza się wokół Słońca z największą pręd­kością ze wszystkich planet w Układzie Słonecznym. Z kolei kiedy na­szym obiektem zainteresowania staną się niezwykle szybkie cząsteczki występujące w reakcjach jądrowych, prawa ruchu muszą uwzględnić poprawkę relatywistyczną.