DOSTARCZANE PROBLEMY

Imiona, jakie rodzice nadają dzieciom, także mają wpływ na ich życie. Dziwaczne imię może utrudniać życie dziecku. Większość dzieci daje sobie z tym radę, jednak często dziwne imię stanowi powód do wyśmiewania się.Podobnych problemów dostarczają nazwy chorób i upośledzeń. Rozważmy słowo trąd, nazwę przerażającej choroby, która dawniej była „leczona” przez izolację chorych w specjalnych zamkniętych osadach (leprozoriach). Dzisiaj leczenie jest o wiele łatwiejsze, tak że jej efekty są znacznie mniej poważne, a kontakt nie jest groźny. Jednak stare uprze­dzenia nadal są bardzo silne.Zarządzający służbą zdrowia w Brazylii postanowili w związku z tym wprowadzić nazwę hanseniasis zamiast dawnego słowa trąd. Wie­rzyli bowiem, że zmiana nazwy pomoże im w edukacji społeczeństwa, zachęci ludzi do podjęcia działań prewencyjnych i usunięcia piętna z dotkniętych chorobą. Z tego samego powodu słowo „mongolizm” zo­stało zastąpione przez „zespół Downa”, „kaleka zaś stał się „fizycznie upośledzonym”.