ROZUMOWANIE PRZEZ ANALOGIĘ

Tego typu klasyfikacje przez analogię umożliwiają nam wyciągnię­cie ważnych wniosków dotyczących świata. Jak zauważyliśmy, biolo­gowie posługują się nimi przy klasyfikowaniu żywych istot, geologo­wie przy klasyfikowaniu skał jako pochodzenia wulkanicznego, osado­wych czy magmowych, astronomowie przy klasyfikowaniu gwiazd na podstawie ich koloru i spektrum; każdy z nas przy klasyfikowaniu ludzi jako mężczyzn, kobiet, dzieci, hydraulików czy astronomów. Posługu­jemy się klasyfikacjami opartymi na podobieństwach i analogiach prak­tycznie w odniesieniu do każdego znanego nam słowa.Rozumowanie przez analogię na bardziej kreatywnym poziomie przeprowadził Newton, kiedy zauważył jabłko spadające z drzewa. Za­czął się zastanawiać, czy Księżyc nie jest przyciągany do Ziemi przez siłę grawitacji, mającą podobny charakter jak siła przyciągająca jabłko. W obu wypadkach mamy do czynienia z oddziaływaniem na odległość.