ANALOGIE SĄ POMOCNE

Ta analogia doprowadziła do stworzenia teorii grawitacji, w myśl której to właśnie siła grawitacyjna jest przyczyną obu ruchów.Analogie są pomocne, kiedy chcemy ocenić, czy dane działania po­lityczne mogą doprowadzić do rozwiązania problemów. Na przykład w 1984 roku stan Nowy Jork wprowadził przepis nakazujący zapi­nanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Natychmiast ludzie zaczęli używać pasów bezpieczeństwa i mniej osób ginęło w wypad­kach. Podobne przepisy wprowadzono także w innych stanach. Prawo­dawcy rozumując przez analogię doszli do wniosku, że jeśli pasy bez­pieczeństwa w Nowym Jorku przyczyniły się do ocalenia życia wielu osób, to podobnie będzie się działo w innych stanach. Oczywiście mię­dzy poszczególnymi stanami są różnice i w niektórych ludzie mogą być bardziej niechętni stosowaniu pasów, więc analogia ta nie jest doskonała. Każde ciało ustawodawcze musi zatem samodzielnie pod­jąć decyzję.