Uyzdrowienie Jeanne Gestas za „medycznie niewytłumaczalne”

W maju 1951 współpracująca z Biurem Medycznym w Lourdes Narodowa Komisja Lekarska uznała jednogłośnie wyzdrowienie Jeanne Gestas za „medycznie niewytłumaczalne”. Wraz z aktami choroby uprawnionemu biskupowi z Bordeaux przekazano liczne opinie lekarskie. Ponieważ powołana przez niego diecezjalna komisja kanoniczna uznała wyzdrowienie Jeanne Gestas za cud, bp Paul Richaud opublikował – po dogłębnym osobistym sprawdzeniu i świadom swej odpowiedzialności – 13 lipca 1952 r. w Bordeaux następujący dekret. W obliczu faktu, że wyzdrowienie w Lourdes przebiegło nadzwyczaj szybko i nie nastąpił jakikolwiek nawrót, możliwe jest z punktu widzenia moralnego i religijnego dojrzenie w tym wydarzeniu łaski Bożej. W przeprowadzonych kompetentnie badaniach nie można stwierdzić istnienia jakiegokolwiek histerycznego wpływu czy też autosugestii. Niniejszym oświadczamy uroczyście, że uzdrowienie pani Gestas, które wydarzyło się w Lourdes w piątek 22 sierpnia 1947, musi zostać potraktowane jako cudowna interwencja, którą należy przypisać Świętej Niepokalanej Dziewicy i Matce Boskiej.