Klon palmowy dissectum

Do dziś zachowały się sprawozdania z pierwszych przesłuchań Bernadetty Soubirous z dnia 21 lutego 1858, które przeprowadził cesarski prokurator Dutour i specjalnie wyznaczony do tej sprawy komisarz policji Jacomet. We Francji panował wtedy cesarz Napoleon III (1852— 1870). Zachowała się także sporządzona przez dra Dozousa lekarska dokumentacja dotycząca zarówno samej Bernadetty, jak i cudownych uzdrowień. Dokumenty te znajdują się obecnie w archiwach państwowych9. Już bardzo wcześnie organa państwowe zainteresowały się zagadkowymi wydarzeniami w Lourdes. Obawiano się religijnych zamieszek oraz napięć społecznych i zamierzano im zapobiec. Mieszkając}’ w Lourdes od 1859 doktor medycyny Dozous dostał wykwalifikowanego współpracownika w osobie prof. Vergeza z Wydziału Medycyny uniwersytetu w Montpellier. Prof. Vergez zajmował się cudownymi uzdrowieniami w Lourdes aż do swojej śmierci w roku 1886. Opisał on swoje badania. Zachowały się one do dzisiaj i można się z nimi zapoznać.
Te trudne początki przybliżają również tzw. dokumenty pierwszej chwili. Właściwie są to protesty burmistrza i mieszkańców miasteczka Bartes, w którym od czerwca 1857 do końca stycznia 1858 mieszkała u swojej niani Marie Lagues i pracowała jako pasterka owiec małoletnia Bernadetta. Burmistrz i mieszkańcy Bartes (oddalonego 3 km od Lourdes) uparcie występowali, szerząc swoje stanowisko w całej Francji, przeciwko przekłamaniom i insynuacjom na temat dzieciństwa i młodości Bernadetty, które rozpowszechnił francuski pisarz Emil Zola (1840- 1902)’ °, chociaż udostępniono mu wszelkie materiały o tych wydarzeniach.