ROLA SPOŁECZNOŚCI W ROZUMOWANIACH

Rozumowanie oparte na jego obserwacjach doprowadziło do sprzeczności (kontradykcji). Słowo kontradykcja pochodzi od łacińskich terminów contra (co znaczy „przeciw”) i dicere (co zna­czy „mówić”).Sprzeczność to głośny sygnał: STÓJ! Dwa wzajemnie sprzeczne twier­dzenia nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Jedno z nich musi być fał­szywe. To podstawowa zasada rozumowań. Dostarcza nam efektyw­nych metod stwierdzania, kiedy „fakty” czy wnioski są fałszywe.Na przykład pani Moss nie uwierzyła we wniosek swojego męża, że jadą w złym kierunku. W efecie zrobiła dziewięć mil w złą stronę. Po­tem prawdopodobnie zauważyła, że fakty stoją w sprzeczności z jej prze­konaniem. Być może podróż trwała zbyt długo albo krajobraz wydał się jej nieznany. Być może zobaczyła znak drogowy, który wskazywał, że jadą na południe.