PO WIELU LATACH

Po wielu latach użytkowania reaktorów atomowych — przy braku do­wodów, że wywołują one szkodliwe skutki – ugruntował się pogląd, ze reaktory te są dostatecznie bezpieczne. Ten fakt należy brać pod uwagę przy wyjaśnianiu, dlaczego nie podjęto wielu zasadniczych działań mogą­cych zapewnić bezpieczeństwo w Three Mile Island… niezależnie od tego, czy okaże się, że to błąd operatora jest przyczyną tego szczególnego przypadku – po przeanalizowaniu wszel­kich stwierdzonych niedociągnięć, jesteśmy przekonani, ze taka katastro­fa, jak w Three Mile Island, była nieunikniona.Jako ilustrację tej tezy raport przytacza fakt, ze operatorzy byli we wczesnej fazie zdarzenia do tego stopnia pewni, że wszystko jest pod kontrolą, że wyłączyli awaryjny system chłodzenia—jedyny, który mógł jeszcze uratować sytuację.