TYM SAMYM JĘZYKIEM

Jednak nawet kiedy ludzie posługują się tym samym językiem, subtelne różnice — dotyczące pochodzenia, doświadczeń i światopo­glądów — powodują, że te same słowa bywają użyte w różnych zna­czeniach. Rozważmy następującą sytuację: jest okres wyborów. Kiedy idziesz ulicą, widzisz plakat o treści:GŁOSUJ NA PARKERA PARKER NA PREZYDENTA POKÓJ — PRACA — BEZPIECZEŃSTWO Słowa pokój, praca, bezpieczeństwo są abstrakcyjne. Pomyśl o kil­ku różnych znaczeniach, jakie przywodzą na myśl plakaty. Komuś sło­wo glosuj może kojarzyć się z czymś pozytywnym: z wypełnieniem obywatelskiego obowiązku i skorzystaniem z własnego prawa. Ktoś inny może uważać głosowanie za jedno wielkie oszustwo urządzone przez polityków.Zastanówmy się też nad słowem prezydent.