NIEZBĘDNE DO PRZECHOWYWANIA

Do ich przechowywania niezbęd­ne są pojemniki, takie jak butelki, puszki czy filiżanki. Jeśli pojemnik jest dziurawy, płyn wycieka. Powierzchnia płynu jest pozioma, kiedy płyn jest w spoczynku. Płyn można wylać, nachylając pojemnik. Tak nie zachowują się stałe materiały, takie jak drewno, stal, skała, szkło, miedź lub plastik. W normalnej temperaturze wszystkie trwałe ma­teriały mają tendencję do zachowania kształtu. Małe dzieci dokonu­ją obserwacji tego typu zjawisk, aby następnie formułować uogól­nienia dotyczące natury ciał stałych i płynów. Następnie, za pomocą pewnego wrodzonego, nieformalnego logicznego procesu dedukcyjne­go, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, stosują te uogólnienia do spe­cyficznych sytuacji — na przykład próbując nie wylać mleka ze szklan­ki.