W bardzo złym stanie ogólnym pojechała w wieku 37 lat do Lourdes

Prosząc i modląc się odwiedzała niezwykłe miejsca w „świętym kręgu” w Lourdes, została również zanurzona w basenie przy grocie Massabielle. Ale uzdrowienie nie było jej dane. Nie załamała się jednak i bez śladu poczucia zawodu brała każdego dnia udział w uroczystościach eucharystycznych w grocie Massabielle. Z głęboką pokorą przyjęła w grocie 28 maja 1909 Komunię Sw. W tym samym momencie została całkowicie uzdrowiona ze swoich długoletnich i strasznych cierpień.
Biuro Medyczne w Lourdes po dokładnych badaniach i burzliwych obradach stwierdziło, że nagłe, całkowite i trwałe uzdrowienie 37-letniej Aimée Allopé nie jest wytłumaczalne medycznie. Odpowiedzialny w tym wypadku biskup diecezji Angers, Rumeau, po rzetelnym procesie kanonicznym uznał w dekrecie z 5 sierpnia 1910 r. to uzdrowienie za cud.