Lourdes na terenie południowo francuskiego rządu

Gdy Niemcy pokonały Francję i 22 czerwca 1940 r. doszło do podpisania zawieszenia broni, obszar Lourdes znalazł się na terenie południowo francuskiego rządu Vichy, który kooperował z Niemcami i na którego czele od 17 czerwca 1940 stał francuski marszałek Henri Philippe Petain (1856—1951)130. W tym ciężkim czasie biskup Tarbes i Lourdes, Choquet, zwrócił się do szefa rządu Vichy ze stanowczą prośbą o zwrócenie „w geście sprawiedliwości, który będzie doceniony przez cały świat”, obszaru Massabielle jego rzeczywistemu właścicielowi Kościołowi. Prośba biskupa została spełniona. Dekretem z 10 lutego 1941 na polecenie marszałka Petaina teren „świętego kręgu” zwrócono diecezji Tarbes i Lourdes „na sławę Maryi i ku wzrostowi Francji”. Ważny w ówczesnych dyskusjach był problem zakresu oraz granic kompetencji lekarskich przy ocenie uzdrowień w Lourdes.