SŁOWA W KONTEKSTACH

Zdanie to ilustruje pewną ważną cechę języka. Większość słów ma więcej niż jedno znaczenie i możemy ustalić, o które chodzi, tylko na podstawie kontekstu, czyli relacji do innych słów w całym zdaniu.Skoro słowa mają tak wiele znaczeń, to wydaje się wręcz dziwne, że możemy się tak dobrze porozumiewać. Na szczęście kontekst, czyli sposób w jaki dane słowo jest używane w połączeniu z innymi słowa­mi, na ogół umożliwia zrozumienie treści. Zda­nie: „On zabrał portfel ze stołu”, jest dostatecznie jasne. Podobnie zda­nie: „Kieszonkowiec zabrał portfel Toma”, też jest jasne, chociaż słowo zabrał ma tutaj zupełnie inne znaczenie. W każdym wypadku, obec­ność innych słów wyjaśnia znaczenie całego zdania. Nawet jeśli omi­niemy słowo kieszonkowiec — np. wypowiadając zdanie: „On zabrał portfel Toma” — możemy nadal poprawnie interpretować słowo zabrał jako „ukradł”, Słówko „Tom” stanowi tu wyjaśnienie. Ktokolwiek za­brał portfel, nie był to Tom, a zatem portfel nie należał do osoby, do której odnosi się zaimek „on”. To rozumowanie przeprowadzamy tak błyskawicznie, że znaczenie tego zdania staje się dla nas jasne już z chwilą jego czytania.