CZYM JEST NAZWA

Ten incydent pokazuje, jak potężny wpływ na formułowanie ludz­kich ocen mają nazwy. Każdy przedsiębiorca potwierdzi fakt, że dobra nazwa dla produktu może znacznie zwiększyć jego sprzedaż; zła nazwa może skazać go na zaleganie w magazynach. Przypomnij­my sobie doświadczenie pewnego amerykańskiego producenta sa­mochodów, który usiłował sprzedać model Nova w Ameryce Po­łudniowej. Efekty były bardzo mizerne. Powód? Po hiszpańsku „no va” znaczy tyle, co „nie działa”. Czy kupiłbyś samochód, którego na­zwa brzmi „nie działa”?Badacze rynku mają świadomość, że nazwa produktu może wywo­łać pozytywne wrażenie, pozwalające zwiększyć sprzedaż. Nazwy sa­mochodów typu „Thunderbird”, „LeSabre”, „Cutlass”, „Mustang’ i „Triumph” mają przyciągnąć klientów, którzy cenią moc, prędkość i przygodę. Nazwy typu „Escort”, „GrandMarquis ’ i „Seville są prze­znaczone dla ludzi o mniejszym temperamencie. Samochód o nazwie „Sług” (ślimak) nie znalazłby zbyt wielu chętnych.