SYMBOLE LICZBOWE

Podobnie w kalkula­torze przepływ prądu symbolizuje liczby. Brak prądu symbolizuje zero; przepływ prądu symbolizuje jeden. Skomplikowane obliczenia mogą być wykonywane przez układy elektroniczne, w których prąd gwałtownie włącza się i wyłącza, co stanowi analogię do procesów matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Jak wszystko inne na tym świecie, analogie — mimo że mogą być pomocne — mogą być także nadużywane. Poprawne posługiwanie się analogią wymaga starannej selekcji podobnych własności różnych rze­czy. Na pierwszy rzut oka delfin pływający sobie w oceanie może się nam wydawać rybą. Jednak staranne badania budowy jego ciała, prze­prowadzone przez naukowców, doprowadziły do stwierdzenia, że jest on ssakiem, o wiele bardziej podobnym do krów i koni niż ryb