Piwonie po przekwitnięciu

Silne napięcia czy nawet jakieś zakulisowe walki między lekarzami a Kościołem stają się szczególnie widoczne, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że od 1913 do 1945 włącznie – z jakichś rzeczywistych czy też pozornych powodów – zaniechano przesyłania właśnie zamkniętych dokumentacji Biura Medycznego do instancji kościelnych. Również w prośbie dra Valleta, który w roku 1947 złożył […]