Piwonie po przekwitnięciu

Silne napięcia czy nawet jakieś zakulisowe walki między lekarzami a Kościołem stają się szczególnie widoczne, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że od 1913 do 1945 włącznie – z jakichś rzeczywistych czy też pozornych powodów – zaniechano przesyłania właśnie zamkniętych dokumentacji Biura Medycznego do instancji kościelnych. Również w prośbie dra Valleta, który w roku 1947 złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Biura Medycznego, można domyślać się braku zgody, a może niezadowolenia czy wręcz odrzucenia nowych struktur decyzyjnych. Przyjęta przez lekarzy z dużym żalem rezygnacja dra Val- leta może, a nawet musi być uznana za swojego rodzaju bodziec do zorganizowania nowych struktur, ponieważ bezpośrednio po niej ówczesny biskup Tarbes i Lourdes Pierre Marie Theas zadecydował o przeprowadzeniu odwlekanej przez dziesięciolecia reorganizacji Biura Medycznego w Lourdes i innych gremiów naukowych.