Ciągle na nowo Bóg raduje ludzi postaciami aniołów i świętych

W Jego imieniu czynią cuda: pomagając, lecząc, uświęcając. Widoczne jest, że Bóg szczególnie demonstruje swoją obecność i moc w wybranych miejscach. Niektóre nigdy by się nie znalazły w słownikach czy w encyklopediach, gdyby nie wydarzyło się w nich coś zagadkowego i cudownego. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego wybrane zostało właśnie to francuskie miasteczko i dlaczego zaledwie 144etnia dziewczynka, która nie umiała ani czytać, ani pisać, Bernadetta Soubirous, miała osiemnaście widzeń Maryi. Dziewczynka potrafiła jedynie powtórzyć bez zrozumienia treści to, co powiedziała o sobie „piękna pani” podczas objawienia w dniu 25 marca 1858 r.: ,Ja jestem Niepokalane Poczęcie” (w tamtejszym dialekcie brzmiało to: „Que soy era Immacu- lada Councepciou”). Zdanie to uwieczniono w grocie Massabielle na podeście, na którym ustawiono w 1864 r. figurę Madonny.) Ludzie nie będą potrafili nigdy wyjaśnić, dlaczego właśnie ta położona pod Lourdes grota stała się źródłem tak wielu błogosławieństw i niezmierzonych łask i dlaczego właśnie tutaj miały miejsce zadziwiające uzdrowienia. Należy stwierdzić: w Lourdes Bóg postawił Kościół i ludzi w obliczu swojej obecności i zapisał ją w ich pamięci. Jakie są zamiary Boże dotyczące planu zbawienia i przyszłości ludzkości? Czy zamiarem Boga było narzucenie Kościołowi i ludziom swojego przesłania? Czy też chciał On za pośrednictwem cudownych uzdrowień podkreślić specjalną rolę, jaką w historii miłości Boga do ludzi odgrywa dzięki swojemu wstawiennictwu i pośredniczeniu w udzielaniu łask Matka Boska, Maryja?