Jak ukorzenić tuje

Instancje kościelne bardzo szybko zareagowały na objawienia i gwałtowny napływ do Lourdes powodowanych najróżniejszą motywacją ludzi. Już w pierwszym roku objawień komisja specjalnie powołana przez biskupa Tarbes przeprowadziła 17 listopada 1858 r. pierwsze przesłuchanie Bernadetty. W dniu 17 grudnia 1860 Bernadetta musiała złożyć wyjaśnienia samemu biskupowi Tarbes. Odpowiedzialny za swoją diecezję biskup Tarbes, Bertrand-Severe Laurence, […]