INTUICJA

Czasami rozwiązanie trudnego problemu pojawia się jakby w nagłym przebłysku, kiedy, wcale się tego nie spodziewamy. Często zjawisko takie nazywamy intuicją.Taki przebłysk intuicji miał znany chemik Frederich Kekule (1829— 1896), który próbował ustalić, jak atomy węgla łączą się ze sobą w czą­steczce benzenu. W jego czasach sądzono, że sześć atomów składają­cych się na cząsteczkę łączy się ze sobą w linii prostej, jak łańcuch. Jednak taka hipoteza nie wyjaśniała w pełni wielu faktów dotyczących tego związku chemicznego. Pewnej nocy Kekule miał dziwny sen: wąż nagle zwinął się w kłę­bek i ugryzł się w ogon, tworząc w ten sposób koło. Chemik obudził się, zdając sobie natychmiast sprawę, że zakręcony wąż reprezentuje sześć atomów węgla w benzenie, połączonych tak, że tworzą koło, a nie odci­nek. Kiedy sprawdził swoją nową ideę, okazało się, że jest bez zarzutu.