PEWNE STWOERDZENIA

Okazało się, że każdy jest prostopadłościenny. Te obserwacje mogą prowadzić do wniosku, że każdy dom w mieście jest prostopadłościenny. Niektórzy ludzie mo­gliby na podstawie tych faktów dojść do wniosku, że „wszystkie domy, gdziekolwiek stoją, są prostopadłościenne”. Takie stwierdzenie nazywamy uogólnieniem. Innymi słowy, wnio­skujemy, że pewne stwierdzenie jest ogólnie prawdziwe, na podstawie znajomości poszczególnych przypadków. Jeśli jednak w mieście nali­czymy tysiąc prostopadłościennych domów i wyciągniemy z tego wnio­sek, że wszystkie w ogóle domy są takie, to może się przecież zdarzyć, iż za następnym rogiem natkniemy się na okrągły dom. Rzeczywiście, nigdy nie możemy być pewni, że nie ma domów o innych kształtach, nawet gdybyśmy naliczyli milion prostopadłościennych domów, nie znajdując żadnego wyjątku. Gdzieś na święcie prostopadłościenne domy mogą być wyjątkiem, a nie regułą. Poprawność takich wnioskowań za­leży istotnie od tego, na ile reprezentatywne są obserwowane przez nas fakty.