ROZUMOWANIE INDUKCYJNE

Do ogólnych wniosków, nosi nazwę indukcji. Zauważmy, że gdy metodą indukcji tworzymy uogólnienie z poszczególnych obserwacji, możemy być pewni poprawności wniosku tylko wtedy, gdy rozpatrzyli­śmy wszystkie przypadki poszczególne. Jeśli nie zbadaliśmy wszyst­kich przypadków, możemy co najwyżej oszacować prawdopodobień­stwo prawdziwości tego stwierdzenia. Jeśli rozważymy próbkę złożoną z domów w wielu miastach w wielu krajach i okaże się, że wszystkie były prostopadłościenne, to możemy uznać nasze uogólnienie, iż wszyst­kie domy są prostopadłościenne, za dość prawdopodobne (rys. 4.3). Czasami jesteśmy przekonani o prawdziwości uogólnień. Przypu­śćmy, że obejrzymy wszystkie domy w mieście Martinsville i stwierdzi­my, że są prostopadłościenne. W takim wypadku możemy być przeko­nani o prawdziwości przynajmniej jednego uogólnienia, a mianowicie: „Wszystkie domy w Martinsville są prostopadłościenne”.