TYP BŁĘDU

Aby wskazać, z jakiego typu błędem powinniśmy się liczyć, bada­cze podają wynik dotyczący poparcia dla danego kandydata na przy­kład w postaci: „38 procent z marginesem błędu plus minus 4 procent”. To znaczy, że w wyniku badania można ustalić, że prawdziwa wartość zawiera się gdzieś pomiędzy 38 procent plus 4 procent, czyli 42 pro­cent, a 38 procent minus 4 procent, czyli 34 procent. Badacz — prak­tycznie rzecz biorąc — może mieć pewność, że prawdziwa wartość poparcia zawiera się gdzieś pomiędzy 34 i 42 procent, i jest bardzo mało prawdopodobne, żeby znajdowała się poza tym przedziałem .