NAUKOWCY WIEDZĄ

Naukowcy wiedzą, kiedy w zbieranych informacjach pojawia się niepewność; dlatego zazwyczaj podają szacunkową wartość błędu, kie­dy mowa jest o wynikach pomiarów. Badacze, którzy przeprowadzają badania opinii publicznej, także podają szacunkową wartość błędu w wynikach badań. Na przykład w sondażach przed wyborami prezydenta Stanów Zjednoczonych, w któ­rych bierze udział około pięćdziesięciu milionów ludzi, badacze opinii publicznej są w stanie przepytać w ramach losowej próbki jedynie ty­siąc lub dwa tysiące osób. Oczywiście nikt nie może twierdzić, że tak mała próbka odzwierciedla nastroje społeczeństwa, jednak badanie ta­kie jest użyteczne, gdyż pozwala na stwierdzenie ogólnego trendu.