PODOBNY SPOSÓB

W podobny sposób lekarz posługuje się wzrokiem, słuchem i do­tykiem, aby obserwować fakty dotyczące ciała pacjenta, które mogą wskazać naturę choroby. Testy krwi, prześwietlenia, elektrokardio- gramy i badania tomograficzne stanowią część procedury diagnostycz­nej. Wyjątkowo wysokie lub niskie wyniki pomiarów czy inne odstęp­stwa od normy są odnotowywane. Każdy lekarz ma zgromadzone w swojej pamięci pewne informacje (fakty ogólne), które może przy­wołać, aby dostarczyć przesłanek dla procesu logicznego rozumowa­nia.   en proces rozumowania na ogół kończy się diagnozą, stwierdze­niem identyfikującym naturę choroby. Następnie lekarz posługuje się swoimi informacjami, aby zaordynować kurację, która złagodzi lub usu­nie dolegliwości. .