WIĘKSZOŚĆ OSÓB

Dlaczego większość osób nie umie naprawiać samochodów? Nie nauczyli się niezbędnych uogólnień mówiących o tym, jak działa samo­chód — a te uogólnienia są podstawą rozumowania mechanika. Więk­szość osób nawet nie jest w stanie wyobrazić sobie, jakie przesłanki mogłyby pomóc w rozwiązaniu tego problemu i uruchomieniu samo­chodu. Nie znając tych przesłanek, nie są w stanie postawić sensow­nych hipotez i znaleźć przyczyny uszkodzenia. Kiedy mechanik zdobędzie dostatecznie duże doświadczenie, jego proces myślenia staje się — w większości sytuacji — niemal zupełnie automatyczny. Kiedy jednak pojawia się nietypowy problem, mechanik będzie musiał użyć wszystkich swoich zdolności logicznego rozumo­wania, aby drogą kreatywnych poszukiwań znaleźć rozwiązanie.