OGÓLNY FAKT

To jest pewien fakt ogólny. Mark przetestował wiele przesłanek. Przepalona żarówka przerywa obwód i nie świeci, więc Mark zmienił żarówkę. Kiedy to nie pomogło, wypróbował inną przesłankę, a potem jeszcze inną, aż odkrył powód, dla którego lampa się nie świeci. Możliwe wyjaśnienia, dlaczego lampa się nie świeci, były hipotezami, czyli rozsądnymi przypuszczeniami, dlaczego prąd nie płynie. Każda z hi­potez sugeruje podjęcie pewnych działań, mających doprowadzić do po­nownego zapalenia lampy. Mark spojrzał na wtyczkę i stwierdził, że we­tknięta jest w kontakt. Następnie spróbował wetknąć ją głębiej, aby zoba­czyć, czy metalowe części wtyczki i kontaktu dobrze się stykają. Zastoso­wał ten sam rodzaj rozumowania dedukcyjnego, aby stwierdzić, czy nie ma przerwy w dostawie prądu i czy nie wyskoczył bezpiecznik.