MODYFIKACJA ZDANIA

Być może należałoby zmodyfikować to zdanie następująco. „Na Zie­mi woda wlana do pojemnika zawsze stabilizuje się na najniższym z możliwych poziomów”. Czy to prawda? To stwierdzenie nadal nie jest do końca prawdziwe, ponieważ woda lekko unosi się przy brzegach naczynia z powodu zwilżania. Możemy to zaobserwować, patrząc uważ­nie na wodę w miejscach, gdzie styka się ze szkłem. „No i co z tego?”, mógłby odpowiedzieć czytelnik. „Efekt jest tak nieznaczny, że nie ma co się nim w ogóle przejmować”. Jednak nie jest to prawda. Nasze życie zależy bowiem od tego właśnie efektu. W bar­dzo wąskich rurkach ten efekt „samopodnoszenia się wody”, zwany efek­tem kapilarnym, jest bardzo ważny. Woda dostaje się do korzeni roślin, następnie za pośrednictwem systemu bardzo cienkich rurek podnosi się do pnia i gałęzi, a następnie liści, gdzie słońce umożliwia wyproduko­wanie substancji odżywczych dla roślin i dla nas.