MOŻNA PRZYPUSZCZAĆ

Można przypuszczać, że gdyby nie było efektu kapilarnego, nie byłoby też roślin naziemnych, takich jak drzewa, krzewy czy trawy. Gdyby zaś nie było tych roślin, nie mielibyśmy zbóż, owoców czy nie­których warzyw. Musielibyśmy zdobywać pożywienie w morzu. Jak widać, nawet w tych zmodyfikowanych stwierdzeniach użycie słowa „zawsze” powoduje, że stają się nieprawdziwe. „Zawsze” znaczy bowiem: za każdym razem, w każdych okolicznościach, bez wyjątków. Słowo to zatem powinno być używane z dużą ostrożnością w stwier­dzeniach, które mają być precyzyjne. „Nigdy”, „wszystkie”, „żaden” i „absolutnie” przypominają „zawsze” — każde bowiem implikuje pre­cyzję w życiu codziennym trudną do osiągnięcia.