POPRAWNE UŻYCIE SŁÓW

Często słyszymy wypowiedzi o niejasnym znaczeniu. Na przykład Jim pisze:„Ogólnie rzecz biorąc, prędkość zawodnika w konkurencji w zawo­dach lekkoatletycznych jest większa niż czas przekazania wyników organizatorom”.Na pierwszy rzut oka zdanie to wydaje się poprawne. Jednak po bliższej analizie znajdujemy niejasne terminy i wyrażenia. Porównaj swoją analizę z następującymi rozważaniami:1.   Kiedy poddamy analizie zwrot „…prędkość… jest większa niż czas”, czujemy, że coś tu jest nie tak. Prędkość może być większa niż inna prędkość, ale nie może być większa niż czas. To tak jakbyśmy chcie­li powiedzieć: „Prędkość 100 km na godzinę jest większa niż dwudniowy okres”. Jim prawdopodobnie chciał porównać dwie wielkości: czas po­trzebny na ukończenie biegu (nie.zaś prędkość zawodnika w czasie tego biegu) z czasem potrzebnym na przekazanie wyników organizatorom.