ZNACZENIE JĘZYKA W ROZUMOWANIU

Wpływ nazw na nasze myślenie to zaledwie jeden z przykładów, jak potężny jest wpływ słów na nasze rozumowania. Główna różnica po­między zdolnością myślenia ludzi i zwierząt, takich jak szympansy, delfiny czy słonie, polega na tym, że my — ludzie — posiadamy zdol­ność mówienia i tworzenia wypowiedzi ze słów. Spora część naszego mózgu odpowiedzialna jest właśnie za tę zdolność. Dziecko uczy się przeciętnie ośmiu słów dziennie. W wieku dwu­dziestu lat większość ludzi zna około 20 tys. słów, a ci, którzy dużo czytają, nawet więcej. Głównym celem edukacji w naszym zróżnico­wanym społeczeństwie jest tworzenie zasobu słów i umiejętność zesta­wiania ze sobą coraz bardziej złożonych i abstrakcyjnych terminów w różnych kombinacjach idei, zwanych pojęciami.