LOGIKA FORMALNA

Ponad dwa tysiące lat temu filozofowie w starożytnej Grecji zapo­czątkowali analizy logicznego rozumowania i znaleźli wiele sposobów ich wykorzystania w ludzkich procesach myślowych. W ciągu wieków podstawowe zasady poprawnego rozumowania zostały skodyfikowane w ramach tzw. logiki formalnej — przedmiotu, którego naucza się w większości college’ów. Nie jest celem tej książki szczegółowe analizo­wanie tych zasad, ale jedynie wskazanie ogólnego kierunku myślenia, na którym opierają się takie analizy. Sylogizm dotyczący kruka rozpoczyna się od dwóch przesłanek: przesłanki większej (ptak jest zwierzęciem mającym skrzydła t pióra) i przesłanki mniejszej (kruk jest ptakiem). Z tych dwóch przesłanek otrzy­mujemy nowe informacje w postaci wniosku.