BŁĘDY OSÓB

Pomimo że nikt nie zginął w tej katastrofie, koszty neutralizo­wania radioaktywnych odpadów (co było konieczne, aby nikt w przy­szłości nie był narażony na szkodliwe promieniowanie) wyniosły — w ciągu dziesięciu lat — około miliarda dolarów. Pojawiło się pytanie, jak składować odpady radioaktywne, aby nikogo nie nara­zić na śmierć.Komisja prezydencka badająca katastrofę w Three Mile Island uznała za podstawową przyczynę katastrofy ogólne nastawienie panujące w przemyśle nuklearnym. W raporcie czytamy m.in: W otrzymanych przez nas raportach powtarzało się jedno słowo: ruty­na. Wszędzie natknęliśmy się na błędy osób obsługujących reaktor, kie­rownictwa elektrowni i (federalnej) agencji zajmującej się bezpieczeństwem elektrowni jądrowych.