Klon palmowy dissectum

Do dziś zachowały się sprawozdania z pierwszych przesłuchań Bernadetty Soubirous z dnia 21 lutego 1858, które przeprowadził cesarski prokurator Dutour i specjalnie wyznaczony do tej sprawy komisarz policji Jacomet. We Francji panował wtedy cesarz Napoleon III (1852— 1870). Zachowała się także sporządzona przez dra Dozousa lekarska dokumentacja dotycząca zarówno samej Bernadetty, jak i cudownych uzdrowień. […]