O WIELE LEPSZE

Aby jednak dojść do tego wniosku, należy na chwilę przerwać lekturę i przeprowadzić to rozu­mowanie. Dla wielu czytelników może być to trudne i nieciekawe. Od­powiedzialność za jasne i jednoznaczne przedstawienie treści spoczy­wa na piszącym (mówiącym) te słowa. O     wiele lepszy jest następujący wariant: „Koncern ABC został oskarżony o zwolnienie pracownika za to, że jest cudzoziemcem, cho­ciaż ten pracownik miał dobrą opinię w swoim miejscu pracy”. Zauważ, że podstawowa myśl, dotycząca „zwolnienia pracownika, ponieważ jest cudzoziemcem , w oryginalnej wersji zdania została przedzielona znacz­nie mniej istotnym „który miał dobrą opinię w miejscu pracy”.