NIEWŁAŚCIWA KOLEJNOŚĆ

Oto jakie zdanie (z inną nazwą firmy) ukazało się w gazecie: „Kon­cern ABC został oskarżony o zwolnienie pracownika, który miał dobrą opinię w miejscu pracy, ponieważ jest cudzoziemcem”. Czy ze zdania tego wynika, że pracownik ten miał dobrą opinię, ponieważ był cudzo­ziemcem? A może chodzi o to, że został zwolniony dlatego, że jest cu­dzoziemcem, pomimo dobrych o nim opinii. Nie ma sposobu, by stwierdzić, jakie jest znaczenie tego zdania. Czytelnik musi sam zastanowić się nad tym, jaki wariant jest najbar­dziej prawdopodobny. Pewnych wskazówek może dostarczyć analiza sytuacji: jest mało prawdopodobne, aby pracownik miał dobrą opinię w miejscu pracy, dlatego że jest cudzoziemcem.