Pierwsze uzdrowienie na odległość

Pierwsze uzdrowienie wodą z Lourdes na odległość miało miejsce w położonej w sąsiedztwie miejscowości Nay. Uzdrowiony został 15-letni Henri Busąuet. W sprawozdaniach z uzdrowień jest dobitnie podkreślone, że pielgrzymujący do groty Massabielle już bardzo wcześnie zaczęli zabierać wodę w różnych naczyniach do swoich domów dla przykutych do łóżek bliskich, których stan nie pozwalał na przewiezienie do Lourdes. Henri Busąuet nie był w Lourdes, jednakże uczynna sąsiadka ze swojej pielgrzymki do groty przywiodą mu wodę. Dokładnie 28 kwietnia 1858 Henri przemył tą wodą swoje rany, które powstały na skutek ropnego wrzodu w piersi (dur z powikłaniami mięśniowymi). Ta zewnętrzna czynność zapewne jednak była powiązana z gorącą modlitwą
o uzdrowienie. Efekt opisano następującymi słowami: „Następnego dnia rany były zamknięte. Uleczenie było całkowite bez długiego okresu powracania do zdrowia”.